| |

Back Player List


Col CK Nayudu Trophy (U-23) 2017 - 2018

Batsman Mth Inn Runs Balls HS NO Avg SR 50'S 100'S
A M Deshpande 3 6 86 141 36 1 17.2 60.99 0 0
A V Wakode 2 4 80 209 36 0 20 38.27 0 0
A Yadav 1 2 0 14 0* 1 - - 0 0
G M Dhoble 1 2 48 126 34 0 24 38.09 0 0
G S Chawla 4 7 44 139 29 0 6.28 31.65 0 0
H R Chelwani 2 3 14 28 9 2 14 50 0 0
J S Saini 4 8 74 71 22 0 9.25 104.22 0 0
M R Kale 4 8 286 739 93 0 35.75 38.7 3 0
R K Choudhury 4 7 35 63 13 2 7 55.55 0 0
S K Wath 2 4 113 251 76 0 28.25 45.01 1 0
S O Katariya 4 8 215 360 46 0 26.87 59.72 0 0
S R Ramaswamy 1 2 45 105 44 0 22.5 42.85 0 0
S V Thubrikar 1 2 60 186 38 0 30 32.25 0 0
Soham Pathak 1 2 42 59 28 1 42 71.18 0 0
V R Chandekar 4 8 219 311 58 1 31.28 70.41 2 0
V V Palandurkar 2 4 138 382 71 0 34.5 36.12 2 0
Y P Dhude 1 1 0 1 0* 1 - - 0 0
Zorain 3 6 146 394 55 0 24.33 37.05 1 0

BOWLING STATS OF COL CK NAYUDU TROPHY (U-23)

Bowler M I O R MD Wkts Avg Econ 5WI 10W BBMW
A M Deshpande 3 4 91 329 14 10 32.9 3.61 1 0 7
A V Wakode 2 1 1 7 0 0 - 7 0 0 0
A Yadav 1 1 6 37 0 0 - 6.16 0 0 0
G M Dhoble 1 1 29 91 6 1 91 3.13 0 0 1
G S Chawla 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
H R Chelwani 2 3 35 158 6 4 39.5 4.51 0 0 4
J S Saini 4 6 115.1 428 19 15 28.53 3.71 1 1 10
M R Kale 4 1 2 6 1 0 - 3 0 0 0
R K Choudhury 4 6 142 402 33 14 28.71 2.83 1 0 6
S K Wath 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
S O Katariya 4 6 30.5 128 2 3 42.66 4.15 0 0 3
S R Ramaswamy 1 1 3 16 0 0 - 5.33 0 0 0
S V Thubrikar 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Soham Pathak 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
V R Chandekar 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
V V Palandurkar 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Y P Dhude 1 2 23 53 8 3 17.66 2.3 0 0 3
Zorain 3 2 10 30 1 0 - 3 0 0 0

Back Player List