| |

Back Player List


U-23 Col. CK Nayudu Trophy 2019 - 2020

Sr. No. Name
1 Aditya Thakare
2 Akash Kumar
3 Akshay Dullarwar
4 Anirudha Choudhari
5 Atharva Taide
6 Darshan Nalkande
7 Dushant Tekan
8 Gourav Dhoble
9 Harsh Dubey
10 Mohit Kale
11 Mohit Raut
12 Nachiket Bhute
13 Nayan R Chavan
14 Parth Rekhade
15 Pawan Parnate
16 Saurabh Dubey
17 Saurabh Thubrikar
18 Siddesh Wath
19 Sooraj Rai
20 Yash Kadam
21 Yash Thakur
22 Yash V Rathod

Back Player List