| |

Back Player List


U-23 One Dayers 2019 - 2020

Sr. No. Name
1 Siddesh Wath
2 Mohit Kale
3 Atharva Taide
4 Mohit Raut
5 Yash Kadam
6 Pawan Parnate
7 Nayan Chavan
8 Yash V Rathod
9 Aniruddha Choudhari
10 Nachiket Bhute
11 Parth Rekhade
12 Darshan Nalkande
13 Yash Thakur
14 Aditya Thakare
15 Dushnat Tekan
16 Gourav Dhoble
17 Nachiket Parande
18 Sourav Dubey
19 Sooraj Rai

Back Player List