| |

Back Player List


Vijay Hazare Trophy 2022 - 2023

Sr. No. Name
1 Akshay Wadkar- Capt.
2 Atharva Taide - V. Capt.
3 Faiz Fazal
4 R. Sanjay
5 Ganesh Satish
6 Apoorv Wankhade
7 Jitesh Sharma
8 Aditya Sarwate
9 Akshay Karnewar
10 Harsh Dubey
11 Darshan Nalkande
12 Yash Thakur
13 Lalit Yadav
14 Nachiket Bhute
15 Umesh Yadav

Back Player List