| |

Back Player List


Vinoo Mankad Trophy U-19 2022 - 2023

Sr. No. Name
1 Mohd. Faiz (captain)
2 Danish Malewar
3 Jagjot Singh Sasan (vice-captain)
4 Tushar Suryavanshi
5 Siddhant Muley
6 Ryan Rajput
7 Rohit Binkar
8 Neel Athley
9 Ashit Singh
10 Gaurav Farde
11 Varun Bisht
12 Rajsingh Chauhan
13 Sanyog Bhagwat
14 Pratham Maheshwari
15 Dharmendra Thakur

Back Player List