| |

Back Player List


U-25 State A Trophy 2021 - 2022

Batsman Mth Inn Runs HS NO Avg SR 50'S 100'S
Aniruddha Choudhari 5 5 168 71 - 33.6 88.42 1 -
Mohit Kale 5 5 160 94 - 32 83.33 2 -
Yash Kadam 4 4 147 67 - 36.75 90.74 2 -
Aman Mokhade 4 4 137 77 - 34.25 71.35 2 -
Nachiket Bhute 5 5 133 63 - 26.6 138.54 1 -
Parth Rekhade 5 5 119 59 1 29.75 88.81 1 -
Prerit Agrawal 3 3 86 40 - 28.67 172 - -
Nayan Chavan 2 2 65 59 - 32.5 81.25 1 -
Mandar Mahale 4 4 56 28* 1 18.67 73.68 - -
Shriyog Pawar 3 3 40 19 - 13.33 97.56 - -
Satyam Bhoyar 1 1 31 31 - 31 52.54 - -
Aniket Pande 2 2 30 30 - 15 52.63 - -
Praful Hinge 4 4 17 11 1 5.67 56.67 - -
Sanmesh Deshmukh 1 1 14 14* 1 - 87.5 - -
Varun Palandurkar 1 1 9 9 - 9 56.25 - -
Aditya Khilote 3 3 6 3* 2 6 23.08 - -
Dushtyant Tekan 1 1 2 2 - 2 50 - -
Nachiket Parande 2 2 1 1* 1 1 14.29 - -

BOWLING

Bowler Overs Runs Md BBI Avg Econ Wkts
Nachiket Bhute 43 302 4 6-51 25.17 7.02 12
Parth Rekhade 50 248 4 2-43 41.33 4.96 6
Yash Kadam 30 165 2 3-63 41.25 5.5 4
Praful Hinge 33 193 1 2-60 48.25 5.85 4
Dushtyant Tekan 8 35 1 2-35 17.5 4.38 2
Mandar Mahale 18 91 1 2-39 45.5 5.06 2
Nachiket Parande 18 121 - 1-59 60.5 6.72 2
Prerit Agrawal 12 71 - 1-54 71 5.92 1
Aditya Khilote 27 102 3 1-41 102 3.78 1
Aniruddha Choudhari 1 10 - 0-10 - 10 0
Satyam Bhoyar 1 11 - 0-11 - 11 0
Varun Palandurkar 2 14 - 0-14 - 7 0
Sanmesh Deshmukh 7 59 - 0-59 - 8.43 0

Back Player List