Back Player List


SYED MUSHTAQ ALI T20 2021 - 2022

Sr. No. Name
1 Akshay Wadkar - Capt
2 Siddesh Wath - V.Capt
3 Aditya Thakre
4 Akshay Karnewar
5 Akshay Wakhare
6 Apoorva Wankhade
7 Atharva Taide
8 Darshan Nalkande
9 Ganesh Bhosale
10 Ganesh Satish
11 Harsh Dubey
12 Jitesh Sharma
13 Parth Rekhade
14 R.Sanjay
15 Shubham Dubey
16 Siddesh Neral
17 Sooraj Rai
18 Umesh Yadav
19 Yash Rathod
20 Yash Thakur

Back Player List