Back Player List


Vijay Merchant Trophy 2017 - 2018

Batsman M I R B HS NO Avg SR 50'S 100'S
Aniket Pande 3 5 37 246 26 0 7.4 15.04 0 0
Ashutosh S Ikhe 2 4 97 176 56 0 24.25 55.11 1 0
Ganesh Bhosle 2 4 1 25 1 0 0.25 4 0 0
Harsh Dubey 4 7 284 530 84 1 47.33 53.58 2 0
Kenny P Batra 2 4 59 264 36 1 19.66 22.34 0 0
Manan Agrawal 1 2 2 15 1* 1 2 13.33 0 0
Manish Ahuja 4 8 88 263 28 0 11 33.46 0 0
Minar Sahare 4 7 14 72 8* 5 7 19.44 0 0
Parth J Doshi 2 4 40 156 22 0 10 25.64 0 0
Praful Hinge 1 1 0 1 0 0 - - 0 0
Pratham Mulak 1 2 12 41 8 0 6 29.26 0 0
Rahul O Dongarwar 2 3 4 19 4 0 1.33 21.05 0 0
S R Deshmukh 4 8 153 400 70 0 19.12 38.25 1 0
S R Harimkar 2 4 67 264 42 0 16.75 25.37 0 0
Satyam Bhoyar 4 8 116 322 35 1 16.57 36.02 0 0
Tejas Soni 2 4 43 103 25 0 10.75 41.74 0 0
Yasharth Singh 4 7 120 269 38 0 17.14 44.6 0 0

BOWLING STATS OF VIJAY MERCHANT TROPHY (U-16)

Bowler M I O R MD WKTS AVG ECON 5W 10W BBMW
Aniket Pande 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Ashutosh S Ikhe 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Ganesh Bhosle 2 3 76.5 199 14 11 18.09 2.59 1 0 6
Harsh Dubey 4 6 174.5 397 41 19 20.89 2.27 1 1 10
Kenny P Batra 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Manan Agrawal 1 2 13 60 1 1 60 4.61 0 0 1
Manish Ahuja 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Minar Sahare 4 5 76.2 221 26 7 31.57 2.89 0 0 4
Parth J Doshi 2 1 9 32 2 3 10.66 3.55 0 0 3
Praful Hinge 1 1 15 69 2 0 - 4.6 0 0 0
Pratham Mulak 1 2 4 15 1 0 - 3.75 0 0 0
Rahul O Dongarwar 2 2 25 82 4 2 41 3.28 0 0 2
S R Deshmukh 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
S R Harimkar 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Satyam Bhoyar 4 4 13.1 40 2 2 20 3.03 0 0 2
Tejas Soni 2 1 1 14 0 0 - 14 0 0 0
Yasharth Singh 4 3 9 40 0 1 40 4.44 0 0 1

Back Player List