Back Player List


Senior Womens T-20 2019 - 2020

Sr. No. Name
1 Disha Kasat
2 Bharti Fulmali
3 Vaishnavi Khandkar
4 Nupur Kohale
5 Krutika Pophali
6 Latika Inamdar
7 Shivani Dharne
8 Komal Zanzad
9 Kanchan Nagwani
10 Sayali Kamone
11 Reena Paul
12 Ankita Bhongade
13 Gargi Wankar
14 Minal Bodkhe

Back Player List