| |

Back Player List


Ranji Trophy 2019 - 2020

Sr. No. Name
1 Faiz Fazal ©
2 Aditya Sarvate
3 Aditya Thakare
4 Akshay Karnewar
5 Akshay Kolhar
6 Akshay Wadkar
7 Akshay Wakhare
8 Aniruddha Choudhari
9 Darshan Nalkande
10 Ganesh Satish
11 Lalit Yadav
12 Mohit Kale
13 R Sanjay
14 Rajneesh Gurbani
15 Siddesh Wath
16 Umesh Yadav
17 Wasim Jaffer
18 Yash Thakur

Back Player List