| |

Back Player List


Vijay Hazare One Dayers 2019 - 2020

Sr. No. Name
1 Faiz Fazal ©
2 Aditya Sarvate
3 Akshay Karnewar
4 Akshay Wadkar
5 Akshay Wakhare
6 Apoorva Wankhade
7 Atharva Taide
8 Darshan Nalkande
9 Ganesh Satish
10 Jitesh Sharma
11 R Sanjay
12 Rajneesh Gurbani
13 Rishabh Rathod
14 Shreekant Wagh
15 Wasim Jaffer
16 Yash Thakur

Back Player List