Back Player List


Syed Mushtaq Ali T-20 2019 - 2020

Sr. No. Name
1 Faiz Fazal
2 Akshay Karnewar
3 Akshay Kolhar
4 Akshay Wadkar
5 Akshay Wakhare
6 Darshan Nalkande
7 Ganesh Satish
8 Jitesh Sharma
9 Rajneesh Gurbani
10 Rishabh Rathod
11 Shalabh Shrivastava
12 Shreeknat Wagh
13 Tushar Gill
14 Yash Thakur

Back Player List