| |

Back Player List


U-25 Men's State 'A' (One-Day) Trophy 2022 - 2023

Sr. No. Name
1 Mandar Mahale (Captain)
2 Yash Kadam (Vice-Captain)
3 Yash Rathod
4 Nayan Chavan
5 Sandesh Durugwar
6 Aman Mokhade
7 Prerit Agrawal
8 Aniket Pande
9 Manish Ahuja
10 Aditya Khilote
11 Praful Hinge
12 Dushyant Tekan
13 Deepesh Parwani
14 Aniruddha Chaudhari
15 Sanmesh Deshmukh

Back Player List